Samen voor een drinkbare Vecht – Doet u mee?

De Vecht drinkbaar over 30 jaar

De Vecht is één van de mooiste rivieren van ons land. Wij willen dat de Vecht over 30 jaar zo schoon is, dat je het water kunt drinken. Help je mee om dát te bereiken?

We streven naar een drinkbare Vecht in 2053

Rivieren zijn levende systemen. Alles wat op het land gebeurt, beïnvloedt de gezondheid van onze rivieren. Dat heeft op zijn beurt weer invloed op onze gezondheid. Een drinkbare Vecht heeft drinkbaar rivierwater, maar ook een rijk en gevarieerd dieren- en plantenleven, een gezonde bodem en een prachtig landschap waarvan je kunt genieten.

Er zijn meer plannen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Het beeld van een drinkbare Vecht helpt om daarbij tot concrete stappen te komen, ieder vanuit zijn eigen rol.

Samen vormen we het Vechtdal

Stap voor stap gaan we met elkaar op weg naar een drinkbare Vecht. We houden telkens voor ogen: wat draagt ons handelen bij aan de kwaliteit van het water, de bodem, biodiversiteit en het landschap van het Vechtdal? Zo versterken we onze leefomgeving en de identiteit en cultuur van het Vechtdal.

De Vecht is onderdeel van een groter stelsel, zij begint in Duitsland en stroomt naar de zee. Met iedere stap die we zetten richting een drinkbare Vecht, zorgen we niet alleen voor onze eigen omgeving en gezondheid, maar dragen we ook bij aan de gezondheid van het gehele stroomgebied, de zee en de wereld.

We nemen onze verantwoordelijkheid en werken samen aan een drinkbare Vecht in 2053. Doe je mee?

 

Door hieronder op verzenden te klikken, teken je de oproep om samen te werken aan een drinkbare Vecht. Bedankt!

   

  EERSTE STAP

  Wilt u uw eerste stap naar een drinkbare Vecht delen? Klik dan hier

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________________

  Gemeinsam für eine trinkbare Vechte

  Die Vechte trinkbar in 30 Jahren

  Die Vechte ist einer der schönsten Flüsse in unserem Land. Wir wollen, dass die Vechte in 30 Jahren so sauber ist, dass man das Wasser trinken kann. Werden Sie uns helfen, das zu erreichen?

  Unser Ziel ist eine trinkbare Vechte im Jahr 2053

  Flüsse sind lebende Systeme. Alles, was an Land geschieht, wirkt sich auf die Gesundheit unserer Flüsse aus. Und das wiederum wirkt sich auf unsere Gesundheit aus. Eine trinkbare Vechte hat trinkbares Flusswasser, eine reiche und vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, gesunde Böden und eine schöne Landschaft, die man genießen kann.

  Es gibt weitere Pläne zur Verbesserung der Wasserqualität. Das Bild einer trinkbaren Vechte hilft dabei, konkrete Schritte zu unternehmen, jeder in seiner Rolle.

  Gemeinsam gestalten wir das Vechtetal

  Schritt für Schritt arbeiten wir gemeinsam an einer trinkbaren Vechte. Dabei haben wir immer im Blick: Was trägt unser Handeln zur Qualität des Wassers, des Bodens, der Artenvielfalt und der Landschaft im Vechtetal bei? So stärken wir unseren Lebensraum und die Identität und Kultur des Vechtetals.

  Die Vechte ist Teil eines größeren Systems, sie beginnt in Deutschland und fließt bis zum Meer. Mit jedem Schritt, den wir für eine trinkbare Vechte tun, sorgen wir nicht nur für unsere eigene Umwelt und Gesundheit, sondern tragen auch zur Gesundheit des gesamten Flussgebiets, des Meeres und der Welt bei.

  Wir übernehmen Verantwortung und arbeiten gemeinsam auf eine trinkbare Vechte im Jahr 2053 hin. Werden Sie sich uns anschließen?

   

  Was ist Ihr ERSTER SCHRITT hin zu einem saubereren und trinkbaren Vechte?
  Geben Sie Ihren Schritt ein

   

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief