Vechtrijk Gramsbergen

Vechtrijk Gramsbergen

Een omvangrijk projecten waarbij er een nevengeul wordt gerealiseerd langs de Vecht, met voorzieningen om de Vecht over te steken. Een haven, aanmeerplekken voor boten van passanten en een wandelgebied zijn enkele van de voorzieningen die in de plannen zijn opgenomen. Waterschap Vechtstromen is de initiatiefnemer van dit project. Op de website van Vechtstromen is meer informatie te vinden.

Projectpagina op website Waterschap Vechtstromen

NIEUWSBERICHT EN NIEUWSBRIEF juli 2021

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief