Vechtoever Berkum Brinkhoek

Vechtoever Berkum Brinkhoek

Over een lengte van circa 500 meter worden de oevers ontsteend. Hierdoor ontstaat meer variatie in begroeiing. Dit draagt bij aan het realiseren van een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het verbetert de biodiversiteit en vergroot de leefomstandigheden voor vis. Daarnaast zorgt het voor een optimalisatie van de beleefbaarheid van het gebied.

Excursie Buitenlanden Langenholte

Op 28 oktober werd door Stichting Landschap Overijssel een bezoekersdag georganiseerd in het Natura 2000 gebied Buitenlanden Langenholte.

Bij hoge uitzondering mochten belangstellenden onder begeleiding het gebied betreden en kennisnemen van de bijzondere werkzaamheden die momenteel in volle gang zijn, om de flora en fauna verder te ontwikkelen. Zo'n 100 mensen maakten gebruik van deze gelegenheid.

Ruimte voor de Vecht was erbij en interviewde de gebiedsbeheerder Jeroen Buunen. Het leverde een mooi videoverslag op, dat is te zien onder dit bericht.

In een vervolgfase zullen er in een aangrenzend gebied, dat wel voor bezoekers toegankelijk is, 3 projecten uitgevoerd worden die vallen binnen de regiodeal 'Brede welvaart in het Vechtdal' van Ruimte voor de Vecht. Er worden laarzenpaden aangelegd, oevers ontsteend en er wordt een slenk gemaakt bij Kranenkolk.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief