Optimalisatie vispassage en nevengeul Vilsteren

Optimalisatie vispassage en nevengeul Vilsteren

Om de biodiversiteit te vergroten en de vistrek te verbeteren wordt de nevengeul geoptimaliseerd. Er komt een bekkenpassage bij stuw Plaggenmars. Dit zorgt voor een betere ontsluiting, maar geeft ook een impuls aan de recreatieve en ruimtelijk kwaliteit van het gebied.

Door tegenvallers blijk een geoptimaliseerde vistrap in de nevengeul van de Vecht bij Vilsteren op dit moment niet mogelijk. Op voorwaarde dat er bij de uitvoering rekening mee wordt gehouden dat die in de toekomst alsnog wordt gerealiseerd, is Water Natuurlijk op 19 september akkoord gegaan met aanvullend krediet voor het herstel van deze nevengeul.

Om ruimte voor het water te creëren, is besloten om deze nevengeul weer te herstellen. Daarvoor wordt een verkorte geul aangelegd, die door natuurlijke processen in de loop van de tijd de oorspronkelijke waterloop zal volgen. De bedoeling is dat daardoor de waterstand op de Vecht zal dalen (de zgn maatgevendewaterstand).

Water Natuurlijk betreurt het dat de geoptimaliseerde vistrap, die landschappelijk ook veel mooier zou zijn dan de huidige situatie, niet mogelijk blijkt te zijn. Met het verzoek om in het huidige project rekening te houden met eventuele optimalisatie van vispassage in de toekomst, heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met vrijmaken van het aanvullend krediet.

Klik hier voor meer informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief