Ommermars

Ommermars

Een gebied langs de Vecht van circa 25 hectare wordt heringericht. Hierbij wordt een hogere natuurwaarde en recreatieve waarde nagestreefd, gericht op het ontdekken van de natuur. Te denken valt aan modderbaden, een strandje en een waterplas met een vogelscherm. Dit gebied dient tevens voor waterberging. De invulling wordt in nauw overleg met bewoners en ondernemers vormgegeven. Meer informatie over de plannen en de voortgang is te vinden op de website Ommermars.

Website Ommermars

In mei 2021 verscheen er een artikel in de Stentor over het project Ommermars. Je leest het artikel via deze link.

Op 11 september 2021 was er een publieksdag. Bekijk hier de video ⬇️

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief