Kringloop Landbouwbedrijf Junne

Natuurgericht kringloop landbouwbedrijf Junne

Dit project is gericht op verduurzaming van de landbouw. Er wordt onder meer een potstal voor natuurrunderen gerealiseerd langs de Vecht op landgoed Junne. De potstalmest wordt gebruikt voor het verbeteren van de bodem. Een en ander herstelt en vergroot de biodiversiteit en natuurwaarden in het Vechtdal. Daarnaast zorgt het voor bodemvruchtbaarheid en sponswerking van de bodem.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief