Drinkbare Vecht – Terugblik

Wat heeft de Vechtwandeling van Li An Phoa nu al opgeleverd?

Zestien dagen wandelde Li An Phoa in juni 2023 langs de Vecht om aandacht te vragen voor het ideaal van een drinkbare Vecht. Wat heeft de wandeling opgeleverd? Rivierjournalist Wim Eikelboom zet zijn tien bevindingen op een rijtje.

  1. Positieve aandacht voor de rivier de Vecht.

De Vecht is een bescheiden laaglandrivier met de bron in het Duitse Darfeld en de monding in het Nederlandse Zwolle. De wandeling van Li An heeft de rivier weer positief in de kijker gezet, mede door de media-aandacht onderweg tijdens de tocht.

 

  1. Samen wandelen werkt tegen polarisatie.

Met elkaar wandelen langs de rivier zorgt voor open gesprekken tussen Vechtdalbewoners met uiteenlopende belangen en ideeën. Het ideaal van een drinkbare rivier wordt zowel door boeren als natuurbeschermers van harte gedeeld. Het is een vergezicht dat tegenstellingen kan overbruggen en verbinden.

 

  1. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren.

In onze gehaaste en vluchtige samenleving is er steeds minder tijd om aandachtig te luisteren naar wat de ander beweegt en drijft. Li An Phoa laat zien wat het kan opleveren als je de tijd neemt voor elkaar. Zij koos bewust voor overnachtingen bij boeren en ging liefdevol en begripvol het gesprek aan met iedereen.

 

  1. De Nederlands-Duitse samenwerking krijgt een nieuwe impuls.

Door bestuurlijke verschillen tussen beide landen loopt de samenwerking rond de Vecht niet altijd even soepel. De rivierwandeling van Li An Phoa heeft het belang van grensverbindende samenwerking weer onderstreept, omdat beide landen belang hebben bij een schone rivier.

 

  1. Het rivierbewustzijn van Vechtdalbewoners versterken.

De Vecht is voor de meeste inwoners van het Vechtdal een vanzelfsprekendheid. Door de missie van Li An Phoa voor een drinkbare Vecht kijken mensen weer met andere ogen van waardering naar de rivier. Li An spreekt bewust over de Vecht-familie. ‘Want het water van de rivier is als de bloedband die ons tot familie maakt.’

 

  1. Bevlogenheid werkt inspirerend en aanstekelijk

Mensen mopperen niet op de Vecht, maar ontlenen juist levensvreugde aan de rivier. De bevlogenheid van Li An Phoa werkt inspirerend en aanstekelijk om elke dag opnieuw blij te zijn met de Vecht als waterstroom door Duitsland en Salland.

 

  1. Nieuwe ideeën voor recreatieve plannen.

De wandeling van Li An Phoa geeft de toeristische samenwerking tussen Duitsland en Nederland weer mogelijkheden om de Vecht – door de bril van schoon water – in de belangstelling te plaatsen bij fietsrecreanten. De eerste gedachten daarover zijn al op gang gekomen.

 

  1. De Vecht als zwemrivier promoten.

Steeds meer mensen zwemmen in de Vecht (onder wie de burgemeester van Hardenberg). Toch heeft de rivier nog altijd niet de officiële goedkeuring als zwemrivier, omdat de waterkwaliteit niet aan de vereiste normen voldoet. Met name bij langdurige droogte wordt de Vecht voornamelijk aangevuld door effluent (gezuiverd afvalwater) uit rioolwaterzuiveringen. De wandeling van Li An Phoa heeft de waarde van de Vecht als zwemrivier weer onder de aandacht gebracht, omdat ze wandelde in een paar warme weken zonder regen.

 

  1. Maak van beschikbaarheid van water geen taboe.

Er leeft een brede zorg over de toekomst van ons water en de beschikbaarheid ervan nu we – door klimaatverandering – te maken krijgen met langdurige periodes van droogte. Dat raakt ook de Vecht. Beschikbaarheid van voldoende water hangt samen met het landgebruik. Li An roept om de uiterwaarden van de Vecht weer water vast te houden.

 

  1. Vertel elkaar de verhalen over de Vecht

Onderweg tijdens haar wandeling ontmoet Li An Phoa mensen van alle leeftijden en kinderen. Ze ziet dat me name ouderen veel verhalen over de Vecht te vertellen hebben die de moeite waard zijn voor de nieuwe generatie. Haar oproep is: Vier met elkaar de Vecht en geef verhalen daarin een plek.

Blijf op de hoogte

Ook vanuit Ruimte voor de Vecht wordt de ambitie van Drinkbare Vecht omarmd. De komende periode wordt dit uitgewerkt in een actieplan. Heeft u zelf ideeen of wilt u aansluiten? Neem dan gerust contact op met Leone Wiersma, via communciatie@ruimtevoordevecht.nl

Projectcategorie
Deel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief