Projecten

De partners binnen Ruimte voor de Vecht realiseren een groot aantal projecten dat bijdraagt aan de pijlers uit het masterplan dat in 2020 is vastgesteld.

Op deze pagina zijn alle projecten weergegeven. Zoek je projecten binnen een bepaalde categorie? Of wil je de Regiodealprojecten bekijken? Klik dan op de buttons hieronder.

Snelfietsroute Hessenpoort

Snelfietsroute Hessenpoort Er wordt een snelfietsroute aangelegd van 1800 meter. Dit zorgt voor een betere verbinding tussen het Vechtdal, het bedrijventerrein Hessenpoort…

Beleven en bewegen

Beleven en bewegen Langs de Vecht worden op 4 plekken recreatieve voorzieningen aangelegd. Te denken valt aan fitnesstoestellen, een obstakelbaan en andere…

Merkontwikkeling Vechtdal

Merkontwikkeling Vechtdal Om de merkbekendheid van het Vechtdal verder te vergroten wordt er continu gewerkt aan het informeren van inwoners en (potentiële)…

Biodiversiteit landgoederen

Biodiversiteit landgoederen Een palet aan maatregelen zorgt voor vergroting van de biodiversiteit, het herstellen en verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, het…

Ecopassage A28

Ecopassage A28 Er worden natuurstroken, natuurvriendelijke oevers, beplating en struinpaden aangelegd. De ecologische verbindingen worden hierdoor versterkt en de beleefbaarheid wordt vergroot.…
Versnellingskamer klimaatgericht ondernemen in de land- en tuinbouw Dit is een verkenning van drempels in beleid en regelgeving. We ontwikkelen samen met…

Kringloop Landbouwbedrijf Junne

Natuurgericht kringloop landbouwbedrijf Junne Dit project is gericht op verduurzaming van de landbouw. Er wordt onder meer een potstal voor natuurrunderen gerealiseerd…

Stimulering stadslandbouw

Stimulering stadslandbouw Aan de rand van Zwolle worden mogelijkheden gecreëerd om grootschalige stadslandbouw te bedrijven. De gebieden zijn recreatief toegankelijk. Het zijn…

Tien Torenplan

Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht en Vechtdal Marketing lanceren tien bijzondere plekken langs de Overijsselse Vecht, waar je leuke activiteiten kunt…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief