Projecten

De partners binnen Ruimte voor de Vecht realiseren een groot aantal projecten dat bijdraagt aan de pijlers uit het masterplan dat in 2020 is vastgesteld.

Op deze pagina zijn alle projecten weergegeven. Zoek je projecten binnen een bepaalde categorie? Of wil je de Regiodealprojecten bekijken? Klik dan op de buttons hieronder.

Optimalisatie ruimtelijke kwaliteit Er worden kaders ontwikkeld om de ruimtelijke kwaliteit binnen het Vechtdal te borgen. Er wordt gewerkt aan een evaluatierapport…

Slenken Kranenkolk

Slenken Kranenkolk De oude slenken bij Kranenkolk en de Spiekpolder worden hersteld en er wordt een verbinding gerealiseerd tussen de kolken van…

Vechtoever Berkum Brinkhoek

Vechtoever Berkum Brinkhoek Over een lengte van circa 500 meter worden de oevers ontsteend. Hierdoor ontstaat meer variatie in begroeiing. Dit draagt…

Laarzenpaden

Laarzenpaden Langs de oevers van het Zwarte Water en de Vecht worden laarzenpaden gemaakt. In totaal 2 kilometer pad met bewegwijzering en…

Ommermars

Ommermars Een gebied langs de Vecht van circa 25 hectare wordt heringericht. Hierbij wordt een hogere natuurwaarde en recreatieve waarde nagestreefd, gericht…

Pontje in Varsen

Pontje in Varsen In Varsen brengt een pontje je van het landgoed Vilsteren naar buurtschap Varsen. Dit zorgt voor recreatieve mogelijkheden en…

Varen op de Vecht

Varen op de Vecht Op veel manieren wordt het varen op de Vecht in de komende jaren gefaciliteerd. Zo komen er meer…

Vechtrijk Gramsbergen

Vechtrijk Gramsbergen Een omvangrijk projecten waarbij er een nevengeul wordt gerealiseerd langs de Vecht, met voorzieningen om de Vecht over te steken.…

Wandel onderdoorgang spoor

Wandel onderdoorgang spoor Er wordt een wandel onderdoorgang gerealiseerd onder het spoor van 30 meter lang, die wordt aangesloten op het wandelnetwerk…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief