Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

 

Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

lees meer

Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

lees meer

Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal.

lees meer

Meer informatie

Het masterplan Ruimte voor de Vecht en andere documenten en rapporten zijn hier te vinden.

lees meer

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen. Onze integrale gebiedsgerichte aanpak biedt kansen om innovatieve en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te ontwikkelen en toetsen in de praktijk op het gebied van onder meer waterbeheer, energie, landbouw en natuurontwikkeling.

Wonen, werken en beleven in een uniek landschap: het Vechtdal leeft!

Juist omdat het landschap zorgt voor een prettige leefomgeving en een belangrijke bron van inkomsten is, willen we het landschap behouden en versterken. De gebiedsgerichte integrale aanpak van het Vechtdal biedt kansen om innovatieve en klimaatbestendige oplossingsrichtingen te ontwikkelen en toetsen in de praktijk op het gebied van onder meer waterbeheer, energie, landbouw en natuurontwikkeling. Deze oplossingsrichtingen leiden tot een ‘klimaatrobuust’ landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen op de langere termijn. Samen met de ondernemers en bewoners van het Vechtdal kiezen we voor een integrale aanpak die bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven en zorgt voor een sociaaleconomische impuls.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief