Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal.

 

Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

lees meer

Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

lees meer

Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal.

lees meer

Meer informatie

Het masterplan Ruimte voor de Vecht en andere documenten en rapporten zijn hier te vinden.

lees meer

Integraal werken aan grote opgaven in het Vechtdal

Alle partners binnen Ruimte voor de Vecht werken aan hun eigen doelstellingen, maar zien daarnaast de (grote) opgaven in het gebied als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Samen investeren in het Vechtdal

Wij betrekken de ondernemers en bewoners uit het gebied bij het ontwikkelen van een integrale gezamenlijke visie voor het Vechtdal, via ateliers en bewonerssessies. Samen investeren wij in tientallen grotere en kleinere projecten, die bijdragen aan de waterveiligheid, natuur, recreatie en toerisme, landbouw en ruimtelijke kwaliteit.

De partners binnen Ruimte voor de Vecht zijn:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief