Meer informatie

Ruimte voor de Vecht werkt vanuit de provincie Overijssel al meer dan 10 jaar aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Sinds 2019 vormen onze 13 maatschappelijke en overheidspartners een netwerkorganisatie.

 

Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

lees meer

Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

lees meer

Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. lees meer

Meer informatie

Het masterplan Ruimte voor de Vecht en andere documenten en rapporten zijn hier te vinden.

lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief