Beleef de Vecht

Jaarlijks bezoeken vele toeristen uit binnen- en buitenland het Vechtdal om te wandelen, fietsen, varen en genieten van een hapje en een drankje. Een fantastische omgeving met uitzonderlijk gastheerschap, dat zeer gewaardeerd wordt door bezoekers én bewoners.

Ruimte voor de Vecht

De rivier de Vecht ontspringt over de grens in Darfeld en stroomt Nederland binnen bij Gramsbergen. Vervolgens meandert de Overijsselse Vecht via Ommen en Dalfsen naar Zwolle, waar de rivier uitmondt in een verstedelijkte delta.Al van oudsher was de Vecht een belangrijke ‘levensader’ die de aanliggende dorpen en steden verbindt. Een prachtig rivierenlandschap waar natuur, landgoederen en landbouwgronden elkaar afwisselen, met op de flanken van de rivier de dorpen en steden waar we wonen, werken en recreëren. Een uniek stukje Nederland en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Mede dankzij de verbindende kracht van de Vecht, biedt het Vechtdal veel kansen om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgaven van de komende jaren, zoals klimaat en energie, natuur en biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw.

De verbindende kracht van het Vechtdal

De Vecht zorgde voor vruchtbare gronden en bleek zeer geschikt voor de handel. Mede door de welvaart en het welzijn, zijn bewoners generatie op generatie in het Vechtdal blijven wonen en werken. Hierdoor is een groot gevoel van noaberschap ontstaan. De bewoners voelen zich enorm verbonden met de streek. De mensen zorgen voor elkaar, maar ook voor hun omgeving.

Uniek landschap

De unieke stroomdalgraslanden, bossen, weilanden, boerderijen en landhuizen maakt het Vechtdal buitengewoon. Een landschap waar de ‘Vechtdallers’ trots op zijn en nog altijd een belangrijke bron voor inkomsten is. Voor de landbouw, maar vooral ook in de toeristische sector.

Vechtdal Overijssel

Recreatie heeft een belangrijke functie in de sociaaleconomische ontwikkeling van het Vechtdal. Ruimte voor de Vecht wil de beleefbaarheid van het landschap vergroten, zodat inwoners en toeristen meer in contact komen met de natuur en de omgeving. Dit draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners en geeft een impuls aan het recreatieve product. Het vergroten van de beleefbaarheid moet altijd in balans zijn met de kwaliteiten van het landschap.

Marketing Oost is de netwerkpartner van Ruimte voor de Vecht, als het gaat om het vergroten van de bekendheid van het Vechtdal. Deze organisatie is merkleider van het Vechtdal en doet er alles aan om de recreatieve voorzieningen, inclusief het gevarieerde aanbod van de ondernemers, voor het voetlicht te brengen bij (potentiële) bezoekers.

Lees meer op www.vechtdaloverijssel.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief