Studenten duiken in natuurherstel

Studenten duiken in natuurherstel

Op dinsdag 9 april hebben studenten van de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein een leerzame excursie gemaakt naar de uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht, net ten noorden van Zwolle. Tijdens deze excursie hebben zij uitgebreide kennis opgedaan over het natuurherstelprogramma in de gebieden Buitenlanden Langenholte, Kranenkolk en delen van de Spiekpolder.

Biodiversiteit versterken

Dankzij inspanningen in het kader van het meerjarige natuurherstelprogramma, waarbij Landschap Overijssel, Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken zijn, is het gebied veerkrachtiger geworden voor toekomstige generaties. De implementatie van Natura2000-maatregelen en initiatieven vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) zijn hierbij gecombineerd, mede ondersteund door de Regio Deal Zwolle en Ruimte voor de Vecht. Deze samenwerking heeft gezorgd voor nieuwe kansen om de biodiversiteit in deze gebieden te versterken.

Herstelprojecten en hun impact

Een van de hoogtepunten van het natuurherstel is het uitgraven van een oude slenk. Deze zorgt ervoor dat het gebied snel kan overstromen en het water daarna snel weer kan worden afgevoerd. Dit is cruciaal voor planten zoals de wilde kievitsbloem, die afhankelijk is van overstromingen, waardoor dit gebied een unieke waarde heeft. Er zijn maar weinig plekken waar zoveel wilde kievitsbloemen bloeien.

Daarnaast omvatten de projecten van de Regio Deal Zwolle en Ruimte voor de Vecht onder meer het ontstenen van de oevers en het aanleggen van nevengeulen. Dit geeft de rivier meer ruimte, wat direct ten goede komt aan de natuur.

Leren van de natuur

Tijdens de excursie werden de studenten begeleid door ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel en projectleider Arjan Thürkow. Zij volgden een route die speciaal was uitgestippeld om de unieke flora en fauna van het gebied te beschermen. De studenten kregen onder andere de bijzondere wilde kievitsbloem te zien, en er werd aandacht besteed aan het belang van het behoud van deze kwetsbare natuur.

Ecoloog Michiel Poolman merkte op: “Het water is helder en van goede kwaliteit. Onder water zie je scholen Bittervoorns, die volop bejaagd worden door de blauwe reiger, roerdomp en visdiefjes. Het is prachtig om dat hier te kunnen observeren.”

De excursie heeft niet alleen de kennis en ervaring van de studenten vergroot, maar heeft ook hun bewustzijn over het belang van natuurbehoud en biodiversiteit versterkt. Projectleider Arjan Thürkow benadrukt: “Educatieve excursies zoals deze bieden studenten een unieke kans om de theoretische kennis uit de collegezalen in de praktijk toe te passen. Het is inspirerend om te zien hoe betrokken en gepassioneerd deze studenten zijn over natuurbehoud.”

Deze excursie naar de Natura2000-gebieden langs het Zwarte Water en de Vecht heeft de studenten niet alleen waardevolle praktijkervaring opgeleverd, maar ook een diepere waardering voor het belang van natuurbehoud in onze regio.

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief