Vechtrijk Gramsbergen krijgt mini-vecht

Vechtrijk Gramsbergen krijgt mini-vecht

Hannie Kwant uit Gramsbergen is jarenlang docent Tuin en landschap geweest bij de Groene Welle (nu Zone College). In die jaren heeft ze voor haar vakgebied een opleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft ze stage gelopen bij de gemeente Hardenberg. Hier kwam het project Vechtrijk voorbij. Als échte Gramsbergenaar wilde ze natuurlijk maar wat graag aan de slag met dit project!

Jong en oud dachten mee

Het idee was om de basisschoolleerlingen van de hogere groepen van basisschool De Akker bij dit project te betrekken. En om samen een mooie basis te maken voor de rest van het plan. Daarom organiseerde Hannie een aantal middagen op basisschool De Akker om het idee van Vechtrijk te delen en om wensen op te halen. Ook zijn er kinderen naar het naast de school gelegen bejaardentehuis geweest, om óók daar wensen op te halen. Vervolgens zijn er door de kinderen maquettes van het gebied gemaakt. Ze hebben hiervoor zelfs “de jongsten” van de school erbij betrokken. De mooiste en grootste ideeën kwamen voorbij. Van een voetbalstadion tot aan een theehuis, niks was te gek; alles mocht genoemd en gemaakt worden!

Het ontwerp presenteren

De leerlingen hebben hun ideeën gepresenteerd aan de gemeente. Deze presentatie is daarna door Hannie omgezet in een basisontwerp (hoe zou het eventueel kunnen worden, op basis van de wensen). Dit basisontwerp is tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de inwoners van Gramsbergen. Waarop vele, positieve reacties volgden. De eerste basis was gelegd. Een mooi begin waar Hannie erg trots op is.

Een ontwerp met verschillende functies

Vervolgens heeft architectenbureau Eelerwoude uit Goor dit basisontwerp omgezet in een voorlopig ontwerp, dat uiteindelijk uitgewerkt is tot een de_ nitief ontwerp. Voor dit hele  ontwerp)traject is een klankbordgroep opgericht, met vele betrokken personen. Hannie sloot hier bij aan als ontwerper en inwoner. Een leuk feitje is dat zij het hele gebied uiteindelijk hebben ingedeeld in 3 gedeeltes: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Ofwel: landbouw, recreatie en natuur.

Volop mogelijkheden voor recreatie

De gemeente vroeg Hannie of zij het ontwerp voor het stadsfront verder wilde uitwerken. Dat is het recreatiegedeelte vanaf de Anerdijk tot aan basisschool De Akker. In dit gedeelte is een nieuwe Vechtarm uitgegraven. Het doel van het ontwerp was een aantrekkelijke, recreatieve omgeving maken voor jong en oud. En werd een aanlegsteiger gecreëerd voor het Weerdje. Bij deze steiger kunnen straks sloepen, kano’s, maar ook de Vechtezomp aanmeren. Naast de aanlegsteiger, zijn er ook speciale vissteigers. Iedereen kan genieten in het gebied, want het is volledig rolstoelvriendelijk. De paden en steigers liggen er al. Op verschillende plekken is speelzand geplaatst en wordt gras aangelegd. In het speelzand komen verschillende toestellen te staan. Zo komen er bijvoorbeeld stapstenen te liggen. En er komt een mooie kabelbaan. Ook komt er een groen speelveld ter hoogte van De Akker te liggen (vrije speelruimte). Volop ruimte om te spelen dus!

De mini-Vecht

Hannie heeft tijdens het ontwerpen de Vecht in het klein nagemaakt. Dit was mede een wens van de kinderen. De Vecht is in werkelijkheidmaar liefst 167km lang. En loopt van Darfeld (Duitsland) tot Zwolle. Deze ‘route’ wordt dus straks in het klein nagemaakt in het recreatieve gedeelte van Vechtrijk. Langs de mini-Vecht komen keien te liggen. Elk van deze keien staat voor een dorp of stad langs de Vecht. Ook kun je hier straks zelf water oppompen en laten stromen. En met stenen en met zand spelen. Kortom: neem je speelbootjes mee! Ook aan de landsgrens (tussen Laar en Grambergen) is gedacht. Hier komt een mooi houten speelhuisje, met een knipoog naar de douane. De mini-Vecht eindigt met een vlonder waar aan beide kanten een schelpenpaadje loopt. Dit, zodat je straks ook langs de hele mini-Vecht kan wandelen.

Biodiversiteit

Er komt ook een heel bloemrijk gebied (onder andere bij de mini-Vecht). Zo vergroten en herstellen we de biodiversiteit in dit gebied.Natuurlijk komen er langs alle paden bankjes te staan om onderweg van al het moois te genieten. Kortom, het wordt een mooi, leuk én toegankelijk gebied voor jong en oud!

Van ontwerp tot werkelijkheid

Een deel van het ontwerp is inmiddels al klaar. De paden, een kade en zand. In het voorjaar worden de speeltoestellen en keien geplaatst. Hannie vindt het nu al ontzettend leuk. “Als je daar loopt, dan denk je: wat is het toch fantastisch dat je iets mag ontwerpen en dat een ander dit werkelijkheid laat worden. En geweldig dat dit in Gramsbergen wordt gemaakt. De klankbordgroep en alle betrokken partijen hebben enorm hun best gedaan om er een prachtig plan van te maken. Ik kijk uit naar het eindresultaat!”

Samenwerken

Hannie benadrukt dat ze niet alle lof wil krijgen voor het gedane werk: “Ik heb een mooie bijdrage mogen leveren, maar samen met anderen is er heel veel draagvlak voor dit plan in Gramsbergen gecreëerd. Dit had niet gekund zonder een goede samenwerking. Vele partijen zijn betrokken (geweest); het architectenbureau, de gemeente, waterschap, LTO, IVN, Stadsbelang, inwoners, en niet te vergeten de kinderen van basisschool De Akker. Iedereen dacht positief-kritisch mee en de inloopavonden zijn goed bezocht. Op naar een VechtRIJK-gebied!”

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief