Adviseurs van de Toekomst

Adviseurs van de Toekomst

Het educatieve project ‘Adviseurs van de toekomst’ is weer van start. Vrijdag 10 maart was de oplevering van een advies van één van de groepen. Tijdens de oplevering werd het advies gepresenteerd door leerlingen van het Zone College. Het advies is geschreven voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Bestuurslid Herman Odink en beleidsadviseur Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen van WDODelta waren ook aanwezig bij deze presentatie.

De studenten vormen een adviesbureau en hadden als opdracht om de uiterwaard bij Vechterweerd opnieuw in te richten. Docent Helmi Kocken van het Zone College: “De leerlingen hadden zich goed voorbereid en het niveau was hoog. Er kwamen mooie ideeën van de leerlingen naar voren”.

De Vecht is een internationale rivier en stroomt vanuit Duitsland bij Gramsbergen Nederland binnen. Om de waterveiligheid bij hoog water te waarborgen, zijn er dijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beheert de dijken van Ommen tot het Zwarte Water bij Zwolle. Ook zorgt WDODelta voor de waterafvoer, waterkwaliteit en de ecologische (natuur) kwaliteit van de Vecht en de uiterwaarden. De uiterwaarden voeren bij een hoge waterstand rivierwater af en vormen een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast vindt er in de uiterwaarden ook vaak landbouw plaats en zijn het populaire recreatiegebieden voor bewoners en toeristen. Het is dus best een uitdaging om een uiterwaard goed in te richten, zodat al deze pijlers goed aan bod komen.

WDODelta beheert onder andere de dijk en de uiterwaard op de linkeroever van de Vecht (zuidzijde) bij de stuw Vechterweerd. De dijk blijkt na toetsing niet meer aan alle eisen te voldoen en wordt versterkt. Ook aan de natuur moet wat gebeuren, wil deze voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water-regels. WDODelta wil beide zaken aanpakken met oog voor de landbouw en recreatief gebruik. De stuw bij Vilsteren trekt namelijk in de zomerperiode veel fietsers, wandelaars en pleziervaart.

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief