Bezoek minister Bruins Slot aan Regio Deal project Ommermars

Bezoek minister Bruins Slot aan Regio Deal project Ommermars

Minister Bruins Slot (BZK) bracht vandaag een bezoek aan het Vechtdal, als onderdeel van haar bezoek aan Regio Zwolle. Zij bezocht de Ommermars aan de rand van Ommen, een uniek burgerinitiatief. Inwoners zorgden ervoor dat de natuur in dit gebied zich heeft hersteld als glooiend landschap, vol Vechtdalflora en met zandduinen. Met daarbij een speelnatuur, uitkijkplek en een vogelplas. Het Rijk maakte dit project mede mogelijk door het beschikbaar stellen van gelden via de Regio Deal Regio Zwolle.

Al vele jaren werd door inwoners van Ommen gewerkt aan de plannen voor het natuurbelevingsgebied Ommermars. Mede door de financiering van de Regio Deal Regio Zwolle en de goede samenwerking binnen Ruimte voor de Vecht, was het uiteindelijk mogelijk om de schop in de grond te kunnen zetten voor de Ommermars. Minister Bruins Slot ging tijdens het bezoek in gesprek met inwoners, de Stichting Burgerinitiatief Ommermars, provinciale, regionale en lokale bestuurders en de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht over hoe met een bijdrage uit de Regio Deal stappen zijn gezet naar meer waterveiligheid, biodiversiteit, natuurbeleving en recreatie. Tijdens een rondwandeling en rondrit met elektrische tuktuks maakte de minister uitgebreid kennis met het gebied, van speelnatuurplaats tot het bijzondere ‘Uitkeikpunt’.

 

Al wandelend kreeg de minister een goede indruk hoe landbouw-grasland is veranderd in een nieuw natuurbelevingsgebied met geulen, rivierduinen en poelen. Een gebied dat met speelnatuur, modderbaden, wandel- en fietspaden, een strand en waterplas met vogelscherm, de inwoner en toerist uitnodigt om te gaan ontdekken. Ook werd de minister bijgepraat over de waterbergingsfunctie van het gebied. Door dit project is de rivier de Vecht weer een stap half-natuurlijker geworden. Bij hoog water kan het gebied overstromen, terwijl de inwoners van Ommen droge voeten kunnen houden. Maar als het water weer gezakt is, kan volop gespeeld en gerecreëerd worden.

 

De minister vol aandacht en enthousiast

“Ik vind het indrukwekkend dat de Stichting Burgerinitiatief Ommermars met een mooi eindbeeld aan de slag is gegaan voor de mensen die hier wonen”, aldus minister Bruins Slot. “Het is een mooie combinatie tussen toegankelijke en beleefbare natuur en een omgeving weer biodiverser maken. Onder andere de verbinding met basisschool Het Koloriet heeft laten zien dat het gebied écht samen is gebouwd met de inwoners.” Wat haar bijzonder is bijgebleven is de manier waarop is samengewerkt. “Dit project is met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen tot stand gekomen.  Wat ik meeneem naar Den Haag is dat samenwerken betekent dat je elkaar iets gunt en elkaar de ruimte geeft. Heel inspirerend om hiermee mijn bezoek aan Regio Zwolle te beginnen.”

 

Ommermars als voorbeeld voor burgerparticipatie

Wethouder Alwin te Rietstap “Het bijzondere aan de Ommermars is dat het écht een product is van én voor de inwoners. Een burgerinitiatief, waarbij basisschoolleerlingen zelfs de eerste aanzetten hebben geschetst van het gebied”. Samen met diverse organisaties is het project in 2022 opgeleverd. Een nieuw groen uitloopgebied, vlak naast de deur van de Ommenaar, en ook van grote meerwaarde voor het toerisme in de hele regio. Dit jaar had Ommermars al veel bezoekers. De balans tussen rustgebieden en ruimte om te verblijven is voor het gebied erg belangrijk. Hierdoor hoopt de Stichting dat het oude Vechtdallandschap zich weer hersteld en er bijzondere vogels gaan vestigen bij de waterplas.

Dat Doet De Deal: Brede welvaart in het Vechtdal
Met de Regio Deal Regio Zwolle worden 18 projecten uit de regio financieel gesteund en de brede welvaart van de regio en haar inwoners en ondernemers versterkt. Één van die projecten is Brede Welvaart in het Vechtdal, met 23 deelprojecten, waaronder het deelproject Ommermars. Samen met vele maatschappelijke en overheidsorganisaties geeft Ruimte voor de Vecht uitvoering aan 23 verschillende deelprojecten.

 

De impact van de regio deal is zichtbaar via www.datdoetdedeal.nl. De investering in Ommermars heeft impact op: recreëren, wonen, ondernemen en duurzaamheid.

 

Het bezoek aan Regio Zwolle is onderdeel van een tour die de minister maakt langs verschillende Regio Deals.

 

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief