Terugblik masterclass van Druppel naar de Vecht

Terugblik masterclass van Druppel naar de Vecht

Onderzoeker Perry de Louw (onderzoeksinstituut Deltares) gaf aan zo’n 200 betrokken mensen een online college waarin hij vertelde hoe een druppel naar de Vecht stroomt.

Perry de Louw gaf een interactief college over de reis die een waterdruppel naar de Vecht aflegt. Hij vertelde meer over het stroomgebied van de Vecht en de geschiedenis. Vervolgens gaf hij aan dat water via twee routes naar de Vecht stroomt: via het maaiveld én de bodem. De ene keer stroomt het water binnen een paar uur naar de Vecht, terwijl de reis van het water via het grondwater in de bodem eeuwen kan duren. Ook stond hij stil bij de invloed van de mens op deze twee stromen. Vervolgens zoomde Philippe Schoonen van het projectteam Veilige Vecht in op hoe we ons voorbereiden op situaties met heel veel regen en hoogwater op de Vecht. Hoe zorgen we dat de dijk tussen Dalfsen en Zwolle sterk genoeg blijft om dat water tegen te houden én kunnen we water juist langer vasthouden in het Vecht-gebied?

Vragen uit het publiek

Tijdens de bijeenkomst werden door de deelnemers verschillende vragen via WhatsApp gesteld. Zo waren mensen benieuwd hoe het kan dat sommige sloten in woonwijken bruin zijn. Dit kan bijvoorbeeld kwelwater te zijn; water dat uit de bodem omhoog wordt gedrukt. Het blijkt dat dit fenomeen zelfs tot een paar kilometer van de Vecht kan voorkomen. Ook dachten mensen via de chat mee over mogelijke oplossingen om water langer in het Vecht-gebied vast te houden. Door bijvoorbeeld de Vecht te verdiepen, verbreden of extra geulen te graven. Of door juist water naar de Sallandse heuvelrug te verplaatsen, als buffer bij drogere perioden.

Terugkijken

Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan de masterclass terug. In de terugblik zie je ook de presentatie. Heb je vragen naar aanleiding van deze masterclass of wil je de presentatie digitaal ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen.

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief