Studenten schetsen inrichting uiterwaarden Vilsteren

studenten bij vilsteren

Studenten schetsen inrichting uiterwaarden Vilsteren

Het educatieve project ‘Adviseurs van de toekomst’ is weer van start. Vrijdag 21 januari stonden de studenten van het Zone.college bij de uiterwaarden van De Vecht om uitleg te krijgen van Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

De studenten vormen het adviesbureau en hebben als opdracht om uiterwaarden bij de stuw Vilsteren opnieuw in te richten. “Het enthousiasme was voelbaar”, aldus Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen. “Vrijdag stonden we dan ook met de voeten in klei om nog meer en beter uitleg te geven over de opdracht. Door zo’n bezoek op locatie gaat het bij de studenten nog meer leven en kunnen ze een nog beter advies geven. We kijken ernaar uit!”

De Vecht stroomt vanuit Duitsland bij Gramsbergen Nederland binnen en om de waterveiligheid bij hoog water te waarborgen, zijn er dijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) beheert de dijken van Zwolle tot net voor Ommen. Ook zorgt WDODelta voor de waterafvoer, waterkwaliteit en de ecologische (natuur) kwaliteit van de Vecht en de uiterwaarden.

De uiterwaarden voeren bij een hoge waterstand rivierwater af en vormen een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast vindt er in de uiterwaarden ook vaak landbouw plaats en zijn het populaire recreatiegebieden voor bewoners en toeristen. Het is dus best een uitdaging om een uiterwaard goed in te richten. De dijk bij de stuw Vilsteren blijkt na toetsing niet meer aan alle eisen te voldoen. En ook aan de natuur moet wat gebeuren, wil deze voldoen aan de Europese regels. WDOdelta wil beide zaken aanpakken met oog voor de landbouw en recreatief gebruik. De stuw bij Vilsteren trekt namelijk in de zomerperiode veel fietsers, wandelaars en pleziervaart. De studenten van het Zone.college Bos- & natuurbeheer gaan met deze opdracht aan de slag. Straks volgen dan ook diverse adviezen waar het Waterschap mogelijk mee aan de slag kan.

Al 10 jaar adviseurs van de Toekomst

De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel. Er namen al ruim 200 klassen aan deel.

Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht

In het Vechtdal werken overheden en andere partijen samen aan de toekomst van het Vechtdal, via de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht. 13 organisaties zetten zich samen in voor droge voeten, een mooi groen Vechtdal en goed wonen, leven en werken in het Vechtdal voor nu en in de toekomst. De partners van Ruimte voor de Vecht willen hier ook graag de jongeren uit het gebied bij betrekken, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.

Delen

Comments are closed.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief