Onze visie

Samen met onze ondernemers en bewoners zorgen we voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen.

lees meer

Onze opgaven

We zetten ons in voor klimaatadaptatie, natuur, biodiversiteit, verduurzaming van de landbouw en duurzaam gastheerschap.

lees meer

Onze partners

13 maatschappelijke en overheidsorganisaties werken samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal.

lees meer

Meer informatie

Het masterplan Ruimte voor de Vecht en andere documenten en rapporten zijn hier te vinden.

lees meer

Brede welvaart in het Vechtdal

Samen met 16 deelnemende organisaties realiseren we de komende jaren 23 projecten in het kader van de Regio Deal Regio Zwolle. Vol enthousiasme tekenden de bestuurders onlangs de samenwerkingsovereenkomst.

Dit legden we vast in deze video, waarin tevens een interview te zien is met Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van Regio Zwolle en Alwin te Rietstap, wethouder in Hardenberg en voorzitter van Ruimte voor de Vecht.

Projecten

Binnen het Vechtdal werken de netwerkpartners van Ruimte voor de Vecht aan een groot aantal projecten. Van ieder project vind je op deze website een korte toelichting, eventueel met een link naar de website van de betreffende partner.

Vechtrijk Gramsbergen

Wandel onderdoorgang spoor

Snelfietsroute Hessenpoort

Ruimte voor de Vecht

Ruimte voor de Vecht is een netwerkorganisatie waarbinnen 13 maatschappelijke en overheidsorganisaties samen werken aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Ruimte voor de Vecht bestaat ruim 10 jaar. Wat gestart is als provinciaal programma is sinds 2019 uitgegroeid tot een netwerkorganisatie. In de afgelopen 10 jaar is een breed scala aan projecten opgeleverd zoals Vechtrijk in Hardenberg, het Tien Torenplan, fietspaden, wandelroutes en projecten in het kader van biodiversiteit en waterveiligheid.

Vier pijlers

In 2020 is het Masterplan Ruimte voor de Vecht vastgesteld. Hierin staan de vier pijlers waaraan de projecten bijdragen.

  • Klimaatadaptatie en waterveiligheid
  • Natuurontwikkeling en biodiversiteit
  • Verduurzaming landbouw en sociaal-economische ontwikkeling
  • Duurzaam gastheerschap en aantrekkelijke leefomgeving

Regio deal Regio Zwolle

De komende jaren staan voor een belangrijk deel in het teken van de 23 projecten binnen het Regiodealproject 'Brede welvaart in het Vechtdal'.  Er gebeurt echter binnen Ruimte voor de Vecht nog veel meer! Op deze website, via onze nieuwsbrief en via social media informeren wij inwoners, bezoekers, ondernemers en alle andere betrokkenen graag over al onze projecten, evenementen en bijeenkomsten.

Drinkbare Vecht

Li An Phoa, initiatiefneemster van Drinkable Rivers wil dat rivieren weer zó gezond worden dat we eruit kunnen drinken. Om hier aandacht voor te vragen liep Li An van bron van de Vecht in Duitsland tot de monding bij Zwolle – in totaal zo’n 170 kilometer!

Drinkbare Vecht – Media-aandacht

Drinkbare Vecht – Terugblik

Nieuws

Wij informeren je graag over de mijlpalen binnen onze projecten, bijeenkomsten en andere actualiteiten. Lees de nieuwsartikelen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief